[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
آموزش::
پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
معرفی افراد::
رویدادها::
دانشجویان::
آلبوم تصاویر::
گروه‌های دانشجویی::
کانون دانش‌آموختگان و اساتید::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
ارزیابی شما از سایت دانشکده مهندسی عمران ؟
عالی
خوب
متوسط
   
..
تبریک عید نوروز

اساتید ارجمند، همکاران محترم و دانشجویان گرامی
فرا رسیدن سال جدید و نوروز باستانی بر شما مبارک باد.

..
تماس با ما

تماس با ما

تلفن دفتر: ۷۷۲۴۰۵۶۵ - ۷۷۲۴۰۳۹۹
دورنگار: ۷۷۲۴۰۳۹۸
تلفن مرکزی دانشگاه: ۹-۷۷۴۵۱۵۰۰
آموزش کارشناسی:
۷۳۲۲۸۱۰۳ و ۷۳۲۲۸۱۹۵
آموزش تحصیلات تکمیلی:
۷۳۲۲۷۱۸۶ و ۷۳۲۲۷۱۸۸ و ۷۳۲۲۷۱۸۹ و
۷۳۲۲۷۱۹۰
کد پستی دانشگاه: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی دانشگاه:
۱۶۳-۱۶۷۶۵
پست الکترونیکی:
mailcivileng.iust.ac.ir

..
تور مجازی دانشگاه

تور مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران

..
خوراک RSS

نشانی عناوین مطالب وبگاه

درباره RSS

..
دفتر امور انتقال فناوری و ...
AWT IMAGE
..
مرکز کارآفرینی دانشگاه
AWT IMAGE
..
:: دکتر علی اکبر حشمتی ::

AWT IMAGE

علی اکبر حشمتی

استادیار

رتبه علمی

خاک و پی

گروه آموزشی

8175

تلفن

77240398 - (09821)

نمابر

Heshmati AT iust.ac.ir

پست الکترونیکی

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم - اطاق 3118

تحصیلات:

دانشگاه یومیست ، انگلستان،1380

دکترا

دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1367

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ، ایران،1363

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

Link to Google Scholar

QUALIFICATIONS
• 2000 PhD in Geotechnical Engineering
University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST),
Department of Civil and Construction Engineering
Thesis topic: Numerical Simulation of Properties of Peat
- Mathematical modelling and the numerical simulation of the mechanical peat soil properties

• 1988 M.Sc. in Soil Mechanics and Foundation Engineering
Iran University of Science and Technology (IUST),
Department of Civil Engineering,
- Thesis topic: Dispersive soils properties in Iran.

• 1984 B.Sc. in Civil Engineering
Iran University of Science and Technology (IUST),
Department of Civil Engineering,
- Civil Engineering


PROFESSIONAL EXPERIENCE
2005 – Present Assistant Professor
School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)

2001 – 2004 Postdoctoral Researcher
School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, the University of Manchester (UoM)
- Numerical simulation of grout removal from ceramic tiles joints, using ADINA software.
- Developing of numerical simulation predicting the behaviour enamel grout sealing of for ceramic tiles using ADINA software.
- Lifetime and loading assessment of thermal induced stress analysis for the enamel grout sealing ceramic tiles using 3D numerical analysis.

1993 – 2005 Lecturer
School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, UMIST & the University of Manchester (UoM)

1984 - 1993 Lecturer
School of Civil Engineering, IUST

PROFESSIONAL ACTIVITIES
1. Director of Construction Projects, Iran University of Science and Technology (IUST), since February 2009-December 2010.
2. Head of Geotechnical Engineering Department since September 2008-October 2009
3. Dean of Arak Branch - Iran University of Science and Technology (IUST), 2007-2008
4. Dean of Behshahr Branch - Iran University of Science and Technology (IUST), 2005-2007
5. Senior Advisor to the chancellor of Payame Noor University (PNU), 2005-2008.
6. Deputy-Dean for School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), 1991-1993.
7. Deputy - Chancellor of Administration and Finance of Iran University of Science and Technology (IUST), 1990-1991
8. Vice-Dean for College of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), 1989-1990.
9. Head of Admissions of College of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), 1984-1989.

MEMBERSHIPS
• Member of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, (ECCOMAS)
• Member of the Association for Computational Mechanics in Engineering (ACME), UK
• Member of the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE
• Member of the Iranian Geotechnical Society (IGS)
• Member of the Iranian Civil Engineering Society (ICES)

RESEARCH INTERESTS
General areas of research interest are:
• Application of finite element methods,
• Material laboratory tests,
• Computation,
• Geotechnical engineering.

TEACHING EXPERIENCE & INTERESTS:
General areas of interest for teaching are finite element analysis, computation, geotechnical and structural engineering such as:

• Finite Element Analyses,
• Advanced Soil Mechanics,
• Continuum Mechanics
• Soil Mechanics,
• Soil Modeling,
• Foundation Engineering,
• Computation Scientific programming,
• Numerical Methods using Excel,
• Basic Information Technology,
• Static
• Soil Mechanics Laboratory Tests,
• Engineering Drawing with AutoCAD,
• Engineering Drawing,

PUBLICATIONS
a: Thesis:
1. “Numerical Simulation of Properties of Peat” (2000), PhD Thesis, Department of Civil and Construction Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST).
2. “Dispersive Soils Properties in Iran”, (1988), M.Sc. Thesis, School of Civil Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST) (in Persian).

b: Papers:
1. Heshmati, A.A.R., Alavi, A.H. and Gandomi, A.H., (2009), “Discussion on "Soft computing approach for real-time estimation of missing wave heights” By S.N. Londhe, Ocean Engineering 35 (2008) pp. 1080– 1089.
2. Heshmati, A.A.R., Sahab, M.G., Alavi, A.H. and Gandomi, A.H. (2009), “Soft Computing-Based Modeling of High Performance Concrete: A Comparative Study”, Advances in Engineering Software, Elsevier.
3. Heshmati, A.A.R., Salehzadeh, H., Alavi, A.H., and Gandomi, A.H., (2009), “A data mining approach to stabilized soil”, in Proceedings of the Institution of Civil Engineers, in Geotechnical Engineering, Thomas Telford.
4. Heshmati, A.A.R., Alavi, A.H., Keramati, M., and Gandomi, A.H., (2009), “A Radial Basis Function Neural Network Approach for Compressive Strength Prediction of Stabilized Soil.” ASCE Geotechnical Special Publication, Challenges and Recent Advances in Pavement Technologies and Transportation Geotechnics, In Proceedings of the GeoHunan International Conference, China.
5. Heshmati, A.A.R., Sahab, M.G., Alavi, A.H. and Gandomi, A.H., (2009), “Soil Classification Using a Combined Algorithm of Simulated Annealing and Genetic Programming.” In Proceedings of the 8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, 11-13 May.
6. Heshmati, A.A.R., Salehzadeh, H., Alavi, A.H. and Gandomi, A.H., (2009), “Modeling of Maximum Dry Density and Optimum Moisture Content of Stabilized Soil Using Artificial Neural Networks.”, in Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Wiley-VCH.
7. Heshmati, A.A.R., Salehzadeh, H., Alavi, A.H., Gandomi, A.H., Badkobeh, A. and Ghasemi, A.T., (2008), “On the Applicability of Linear Genetic Programming for the Formulation of Soil Classification”, American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Sciences, IDOSI, 4 (5): pp. 575-583.
8. Heshmati, A.A.R., Salehzadeh, H., Alavi, A.H., Gandomi, A.H. and Mohammadabadi, M., (2008), “A Multi Expression Programming Application to High Performance Concrete”, World Applied Sciences Journal, IDOSI, 5 (2): pp. 215-223.
9. Gandomi, A.H.R., Sahab, M.G., Alavi, A.H., Heshmati, A.A.R., Gandomi, M., Arjmandi, P., (2008), “Application of a Coupled Simulated Annealing-Genetic Programming Algorithm to the Prediction of Bolted Joints Behavior.” American-Eurasian Journal of Scientific Research, IDOSI, 3 (2): 153-162.
10. Alavi, A.H., Heshmati, A.A.R., Gandomi, A.H., Askarinejad, A., and Mirjalili, M., (2008), "Utilisation of Computational Intelligence Techniques for Stabilised Soil.", In Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Computational Technology, M. Papadrakakis and B.H.V. Topping, (Editors), Civil-Comp Press, United Kingdom, Paper No. 175.
11. Alavi, A.H., Heshmati, A.A.R., Salehzadeh, H., Gandomi, A.H., and Askarinejad, A., (2008), "Soft Computing Based Approaches for High Performance Concrete.", In Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Computational Technology, M. Papadrakakis and B.H.V. Topping, (Editors), Civil-Comp Press, United Kingdom, Paper No. 86.
12. Heshmati, A.A.R., Lane, P., Gale A.W. Edwards R.E. and Choobbasti A.J., (2008), ”Numerical Thermal Stress Analysis of Enameled Grout Ceramic Tiled Areas”, Computational Mechanics in Engineering in UK, 16th ACME Annual Conference UK, Department of Civil Engineering and Geosciences, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne, 1-2 April Proc., pp. 200-204.
13. Choobbasti, A.J., Heshmati, A.A.R. and Salehzadeh H., (2008), ”Numerical Simulation of Undrained Behaviour”, Computational Mechanics in Engineering in UK, 16th ACME Annual Conference UK, Department of Civil Engineering and Geosciences, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne, 1-2 April Proc., pp. 74-78.
14. Heshmati, A.A.R., Lane, P., Gale A.W. Edwards R.E. and Choobbasti A.J., (2005), “Numerical Thermal Stress Analysis of Ceramic Tile Grout Removal Process”, Computational Mechanics in Engineering in UK, 13th ACME Annual Conference UK, Department of Civil and Structural Engineering, University of Sheffield, Sheffield, 21-22 March Proc., pp. 87-90.
15. Kamal, A.A.A., Lane, P.A. and Heshmati, A.A.R., (2005), “Parametric Study of Reinforced and Unreinforced Embankment on Soft Soil”, Computational Mechanics in Engineering in UK, 13th ACME Annual Conference UK, Department of Civil and Structural Engineering, University of Sheffield, Sheffield, 21-22 March Proc., pp. 95-98.
16. Heshmati, A.A.R., Lane, P., Gale, A.W., Edwards R.E. and Li, L, (2003), “Numerical Thermal Stress Analysis of Sealing of Ceramic Tiles”, Computational Mechanics in Engineering in UK, 11th ACME Annual Conference UK, Department of Mechanical Engineering, University of Strathclyde, Glasgow.
17. Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (2001), "Simulation of Compression of Peat in Axial Shear Test", Computational Mechanics in Engineering in UK, 9th ACME Annual Conference UK, School of Civil Engineering, University of Birmingham 8-10 April. Proc., pp. 29-32.
18. Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (2000), "Simulation of Behaviour of Fibrous Peat by Means of Elasto-Plastic Bulk Material Model", Computational Mechanics in Engineering in UK, 8th ACME Annual Conference UK, School of Computing and Mathematical Sciences, University of Greenwich, 16-19 April. Proc., pp. 131-134.
19. Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (1999), "Elasto-Plastic Fibre Model for Peat and its Numerical Implementation", Computational Mechanics in Engineering in UK, 7th ACME Annual Conf. UK, School of Engineering, University of Durham, 29-30 March, pp. 199-202.
20. Heshmati, A.A.R., Molenkamp, F., (1998a), "Numerical Simulation of Stiffness of Fibrous Peat Using Composite Model", Proc. of the International Symposium on Problematic Soils, IS-Tohokuྞ, Sendai, Japan, 28-30 October, (eds E. Yanagisawa, N. Moroto and T Mitachi) Balkema A.A., Rotterdam, pp. 45-48.
21. Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (1998b), "Numerical Simulation of Elastic Composite Model for Peat Soils", Computational Mechanics in UK, 6th ACME Annual Conf. UK, School of Engineering, University of Exeter, 6-7 April, pp. 75-78.
22. Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (1998c), "Experimental Model for Strength of Fibrous Peat", 5th Iranian Civil Engineering Seminar in UK, London, 4 July.
23. Molenkamp, F. and Heshmati, A.A.R., (1998), "Axial Shear Testing for Measuring Anisotropy of Fibrous Peat", Proc. of the International Symposium on Problematic Soils, IS-tohokuྞ, Sendai, Japan, 28-30 October, (eds E. Yanagisawa, N. Moroto and T Mitachi) Balkema A.A., Rotterdam, pp. 41-44.
24. Choobbasti, A.J., Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (1997), "Modeling of Flow of Liquefied Sand", Proc. of 4th International Conf. on Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 4-6 May.
25. Molenkamp, F. and Heshmati, A.A.R., (1997), "Concepts of Modeling and Measurement of Anisotropy of Fibrous Peat", Proc. Conf. on Recent Advances in Soft Soil Engineering, Kuching, Sarawak, Malaysia, Eds. B.B.K. Huat, H.M. Bahia, Samasa Press, pp. 210-229.
26. Choobbasti, A.J., Heshmati, A.A.R. and Molenkamp, F., (1997), "Theoretical and Numerical Studies of Large Deformation", Computational Mechanics in UK, 5th ACME Annual Conf. UK, Department of Aeronautics, Imperial College, London, 7-8 April.
27. Molenkamp, F., Heshmati, A.A.R. and Lane, P.A., (1996), "Analytical and Numerical Study to Justify the Application of a Composite Model to Peaty Type of Soils", Proc. Second Eccomas Conf. of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences, Numerical Methods in Engineering 96, Paris, Wiley & Sons, 9-13 September, pp. 381-387.
28. Molenkamp, F., Choobbasti, A.J. and Heshmati, A.A.R., (1996), "Modelling of Liquefaction and Flow of Water Saturated Soil", Proc. of Conf. on Dynamics of Complex Fluids, Unilever Researchers, Cambridge, UK, Imperial College Press and the Royal Society, 24-28 June.
29. Heshmati, A.A.R., (1996), "Incremental Theory of Large Deformation and Its Implementation in Finite Element Program", Conf. on Dynamics of Complex Fluids, Unilever Researchers, Cambridge, UK, Imperial College Press and the Royal Society, 24-28 June.
30. Heshmati A.A.R. and Janalizadeh A.C., (1996), "Finite Element Model for Composite Elastic Material", Proc. of 4th Iranian Civil Engineering Seminar in UK, Manchester, 24 February, pp. 13-23.
31. Janalizadeh A.C. and Heshmati A.A.R., (1996), "General Aspects of Constitutive Modelling", Proc. of 4th Iranian Civil Engineering Seminar in UK, Manchester, 24 February, pp. 24-39.
32. Molenkamp F., Lane P. and Heshmati A.A.R., (1996), "A New Model and Test Procedure for Peaty Soils", Computational Mechanics in UK, 4th ACME Annual Con., University of Glasgow, Glasgow, 4-5 January, pp. 133-136.
33. Janalizadeh A.C. and Heshmati A.A.R., (1995), "Discussion of How to Use FEM. Method in Civil Engineering", 3rd Iranian Civil Engineering Seminar in UK, Manchester, September.
34. Heshmati A.A.R. and Janalizadeh A.C., (1994), "Discussion of Some Important Aspects of FORTRAN 90", 2nd Iranian Civil Engineering Seminar in UK, Newcastle, June.
c: Books Translated from English to Persian:
1. “Geotextiles in Civil Engineering”, (2009).
2. “Programming the Finite Element Method”, (2011). [under progress].
d: Lecture Notes in Persian:
1. “Programming the Finite Element Method”, (2008), School of Civil Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST).
2. “Solutions to Selected Foundation Engineering Problems”, (2009), School of Civil Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST).
3. “Solutions to Selected Foundation Engineering Problems”, (1987), School of Civil Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST).
4. “Strength of Materials Lab. Instruments”, (1985), School of Civil Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST).
5. “Engineering Drawing”, (1985), School of Civil Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST).

دفعات مشاهده: 23055 بار   |   دفعات چاپ: 2209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 152 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 4275