دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر دفتر برنامه‌ریزی توسعه آزمایشگاه‌های دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۶ | 
AWT IMAGE با حکم شماره ۹۰/۲۹۸ مورخ ۹۷/۸/۲۶ رئیس محترم دانشکده عمران، دکتر ندا کامبوزیا به سمت مدیر دفتر برنامه‌ریزی توسعه آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
شرح وظایف مندرج در حکم:

۱- گسترش و توسعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده
۲- راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع دانشکده در قالب همکاری با شرکت‌های نوپا
۳- برنامه‌ریزی توسعه آزمایشگاه‌های دانشکده برای نیل به اهداف آینده دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=32.10026.54650.fa
برگشت به اصل مطلب