دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه آب و محیط زیست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳ | 
AWT IMAGE به موجب حکم مورخ ۹۸/۵/۱۳ ریاست محترم دانشگاه، دکتر ناصر شابختی به مدت ۲ سال به سمت مدیر گروه آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.10026.57608.fa
برگشت به اصل مطلب