دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی مقطع کارشناسی دانشکده عمران – نیمسال دوم 89-1388

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  برنامه امتحانی دانشکده عمران – نیمسال دوم 89-1388

تاریخ امتحان

نوبت اول (8 صبح)

نوبت دوم (11 صبح)

نوبت سوم (2 بعد از ظهر)

شنبه

22/3/89

  ریاضی عمومی (2)

  تحلیل سازه (1) د.امینی- سالن امتحانات -101

  تحلیل سازه (2) د.کاوه-کلاس 4-37

  م.سیادت نژاد-کلاس 3-18

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن

  مهندسی راه آهن د. افندیزاده- سالن امتحانات -43

  اصول مهندسی زلزله

  د.قدرتی-سالن امتحانات -45

  د.رئیسی- کلاس 4-37

یکشنبه

23/3/89

  ریاضی عمومی (1)

  بارگذاری د.زاهدی- سالن امتحانات - 39

  مهندسی سیستم ها - د.افشار- کلاس 9- 17

  ریاضی کاربردی 1و2(طراحی صنعتی)

  ریاضی و آمار معماری

  آموزش مهارتهای زندگی و تنظیم‌خانواده

  مقاومت مصالح (1) – م.سیادت نژاد- سالن امتحانات- 26

  روشهای اجرایی ساختمان

  د.قدوسی- سالن امتحانات – 17

  م. نصراله زاده – سالن امتحانات - 33

دوشنبه

 24/3/89

  رسم فنی م.عترتی – سالن امتحانات -40

  اصول مهندسی سد د.غروی – کلاس 3و4 -41

  اخلاق و تربیت اسلامی

  آئین زندگی

  

  سازه بتن (1) د.عباس نیا-سالن امتحانات-26

  سازه بتن (2) د.عباس نیا – سالن امتحانات-31

  د. زاهدی- کلاس 9 -33

سه شنبه

25/3/89

  فیزیک پایه (2)

  راهسازی د. بهبهانی – سالن امتحانات -43

  نقشه برداری و عملیات(1) د.نوبخت –سالن امتحانات- 48

  مهندسی پل م. ذاکری- کلاس 3 -11

  زبان عمومی

  مهندسی آب و فاضلاب د.افشار-کلاس 9 -8

  د.ذهبیون- سالن امتحانات 42

چهارشنبه

26/3/89

  فیزیک پایه (1)

  اصول و مبانی معماری و شهرسازی

  د.امامی- سالن امتحانات – 42

  اندیشه اسلامی (1)

  انسان در اسلام

  مهندسی ترافیک د. شریعت- سالن امتحانات - 71

  متره و برآورد م. متولی- کلاس 4-37

  م. شورشی- کلاس 3-21

  مکانیک سیالات د. قاهری – سالن امتحانات- 88

شنبه

 29/3/89

  ریاضی مهندسی

  نقشه کشی ساختمان م.نصراله زاده- کارگاه ساختمان -31

  اقتصاد مهندسی و برنامه ریزی

  م. نوروزی- کلاس 9 -13

  فیزیک مدرن

  مهندسی ترابری د. افندیزاده- کلاس 3 و4-45

  زمین شناسی د.شاه نظری- سالن امتحانات -

  هیدرولوژی مهندسی

  د.اعتماد شهیدی- سالن امتحانات -31

  د.ذهبیون – سالن امتحانات -20

یکشنبه

30/3/89

  معادلات دیفرانسیل

  تکنولوژی بتن د.فامیلی- سالن امتحانات-72

  فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

  م. ایلاتی- کلاس 3 و4- 51

  اندیشه اسلامی (2)

  سازه های فولادی (1) م. سیادت نژاد- کلاس 4 -21

  سازه های فولادی (2) م.سیادت نژاد – کلاس 3-17

  د. قدرتی –سالن امتحانات - 51

  ریاضی کاربردی

  پی سازی

  د.رازقی-سالن امتحانات – 22

  د.حشمتی- سالن امتحانات -27

دوشنبه

31/3/89

  محاسبات عددی

  مصالح ساختمانی د.فامیلی- کلاس 4-19

  سازه‌هایی بنایی م.نصراله زاده –کلاس 3-17

  تاریخ امامت

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  هیدرولیک د.قاهری- سالن امتحانات – 29

  د.یگانه- کلاس 4-24

  شیمی عمومی

  سیستمهای انتقال آب

  د.جباری- سالن امتحانات - 54

سه شنبه

1/4/89

  برنامه نویسی کامپیوتر

  ترمیم، تعمیر و تقویت سازه ها

  مهندسی محیط زیست د. سعیدی- سالن امتحانات - 36

  فارسی

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  دینامیک م. حمیدی – کلاس 3- 17

  ماشین آلات ساختمانی

  د. خاکی – سالن امتحانات - 77

چهارشنبه

2/4/89

  آمار و احتمالات مهندسی

  زبان تخصصی

  د.شریعتمداری- سالن امتحانات -32

  تفسیر موضوعی قرآن

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  روسازی راه د.عامری- سالن امتحانات- 36

  د.خاکی- کلاس 4- 24

  مکانیک خاک د.شریعتمداری- کلاس 3 و4-

  د. صالح زاده- کلاس 9-31

  استاتیک د.خانزادی- سالن امتحانات- 88

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.10687.14485.fa
برگشت به اصل مطلب