دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانات دانشجویان مجازی در نیمسال دوم 92-91

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۲۹ | 
AWT IMAGEبدینوسیله برنامه امتحانات دانشجویان مجازی دانشکده مهندسی عمران در نیمسال دوم 92-91 در فایل PDF زیر اعلام می‌گردد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.10687.28709.fa
برگشت به اصل مطلب