دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 94-93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲۳ | 

  برنامه امتحانات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 94-93 (دانشجویان عادی) (برنامه نهایی)

  تاریخ امتحان

  نوبت اول ساعت 9 صبح

  نوبت دوم ساعت 11 صبح

  نوبت سوم ساعت 14 عصر

  یکشنبه

  94/3/24

  کاربرد آر اس و جی آی اس، د- مجردی کلاس 9

  

  تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در خاک، د- سعیدی کلاس 9

  دوشنبه

  94/3/25

  تکنولوژی عالی بتن، د- خانزادی، د- قدوسی کلاس 8

  آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها، د- نیکنام کلاس 2

  تحلیل و ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل، د- افندیزاده کلاس 1 ( ساعت 10:30 صبح)

  مدیریت روسازی راهها ، فرودگاهها و پارکینگها ، د- زیاری کلاس 12

  سازه های بلند، د- مساح کلاس 6

  طراحی هیدرولیکی سازه‌ها، د- جباری کلاس 9

  روشهای عددی در مهندسی آب، د- محمدهادی افشار کلاس 10

  اصول مهندسی سواحل، د- یگانه، د- حاجی ولیئی کلاس 11

  آز روسازی راه، د- زیاری کلاس 8

  سه‌شنبه

  94/3/26

  

  

  آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته، د- شاه‌نظری کلاس 9

  چهارشنبه

  94/3/27

  پایداری سازه‌ها، د- برخورداری کلاس 9

  تحقیقات صحرایی، د- شریعتمداری کلاس 8

  حمل و نقل هوایی، د- شیخ الاسلامی کلاس 11

  مدیریت کیفی منابع آب، د- سعادت‌پور کلاس 12 (ساعت 8:30)

  کاربرد کامپیوتر در مهندسی راه، د- مجردی کلاس 5

  مباحث ویژه 2، د- عامری کلاس 6

  هیدرولیک محاسباتی، د- محمدهادی افشار کلاس 9

  تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتمادپذیری، د- علیزاده کلاس 10

  دینامیک سازه‌های دریایی، د- شابختی کلاس 11

  

  شنبه

  94/3/30

  

  مدیریت مالی و حسابداری پروژه، د- سجادی کلاس 9

  ژئوتکنیک زیست محیطی، د- شریعتمداری کلاس 4

  آمار و احتمالات پیشرفته، د- توکلی کاشانی کلاس 11

  برنامه‌ریزی حمل ‌ونقل، د- منصورخاکی کلاس 12

  دینامیک سازه، د- امینی کلاس 5

  

  هیدرودینامیک، د- جباری کلاس 9

  مدلهای هیدرولوژیکی، د- ذهبیون کلاس 10

  یک شنبه

  94/3/31

  

  

  زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته، د- شاه‌نظری کلاس 9

  آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه، د- رئیسی کلاس 1

  مدیریت آب شهری، د-چاوشیان کلاس 11

  

  دوشنبه

  94/4/1

  مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی، د- شیرزادی کلاس 9

  دینامیک خاک، د- رازقی کلاس5

  مکانیک شکست، د- بروجردیان کلاس 11

  بهسازی خاک، د- صابرماهانی کلاس 8

  حمل و نقل ریلی، د- شیخ‌الاسلامی کلاس 13

  هیدرولیک دریایی پیشرفته، د- سیادت‌موسوی کلاس 10

  تکنولوژی و مواد روسازی، د- عامری کلاس 12

  اقتصاد پروژه‌های منابع آب، د- علیزاده کلاس 9

  تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، د- عامری، د- حیاتی کلاس 10

  سه‌شنبه

  94/4/2

  

  

  

  چهارشنبه

  94/4/3

  طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، د- زاهدی کلاس 9

  تجزیه و تحلیل ایمنی راه، د- توکلی کلاس 10

  طراحی مدفن زباله و سدهای باطله د- جمشیدی کلاس 11

  روش اجزاء محدود، د- شایانفر کلاس 1

  مهندسی رسوب ساحلی، د- سیادت موسوی کلاس 13

  مهندسی راه آهن، د- بهبهانی کلاس 8

  

 

  

  شنبه

  94/4/6

  

  مدیریت پروژه، د- قدوسی کلاس 8

  سدهای خاکی، د- بازیار کلاس 9

  برنامه‌ریزی حمل و نقل، د- شریعت کلاس 10

  مبانی انتقال و انتشار، د- سعیدی کلاس 11

  اصول طراحی سازه‌های دریایی، د- یگانه، د، کاظمی ک 6

  مهندسی فرودگاه، د- بهبهانی کلاس 5

  ارتعاشات تصادفی، د- قدرتی

  کلاس 12

  مدیریت و اقتصاد حمل و نقل، د- احمدی‌نژاد کلاس 13

  

  - برای کاهش اضطراب امتحان، پس از اینکه برگۀ سؤالات امتحانی را دریافت کردید، ابتدا همۀ سؤالات را به طور اجمالی مرور کنید و سپس به سؤالاتی که به نظر شما آسان‌تر است، پاسخ دهید.

  - برای افزایش کارایی مطالعه در شب امتحان، کتاب درسی را به چند بخش تقسیم کنید و برای مطالعه جداگانه هر بخش، زمان مشخصی را درنظر بگیرید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=32.10687.40557.fa
برگشت به اصل مطلب