دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال اول 97-1396 دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 
ردیف درس استاد تاریخ برگزاری امتحان ساعت برگزاری امتحان محل برگزاری
گرایش مدیریت ساخت
1 مدیریت و مقررات پیمان دکترخانزادی 96/10/23 9 صبح کلاس 13
 
2
برنامه ریزی و کنترل پروژه دکتر قدوسی 96/10/25 9 صبح سالن کنفرانس 2
3 مدیریت مالی و حسابداری پروژه دکتر میرولد 96/10/30 9 صبح کلاس 11
 
4
تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر شیرزادی 96/11/3 9 صبح کلاس 12
گرایش سازه
1 تئوری الاستیسیته دکتر شایانفر 96/10/24 9 صبح کلاس 12
2 ریاضیات عالی مهندسی دکتر اسلامی 96/10/26 9 صبح کلاس 1
3 اثر زلزله بر سازه های ویژه دکتر خدام 96/10/30 9 صبح کلاس 5
4 اندرکنش خاک و سازه دکتر اسلامی 96/11/2 9 صبح کلاس 12
گرایش راه و ترابری
1 تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته دکتر عامری 96/10/23 14 بعدازظهر سالن کنفرانس 2
2 مهندسی ترافیک پیشرفته دکتر منصور خاکی 96/10/25 14 بعدازظهر کلاس 13
3 تکنولوژی و مواد روسازی دکتر زیاری 96/10/27 14 بعداظهر آز قیر و آسفالت
گروه خاک و پی (ارشد)
1 دینامیک خاک دکتر  بازیار 96/10/23 9 صبح سالن امتحانات
2 مهندسی پی پیشرفته دکتر رازقی 96/10/27 9 صبح کلاس 11
3 مکانیک خاک پیشرفته دکتر سعیدی 96/10/30 9 صبح سالن کنفرانس 2
4 آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته دکتر شاه نظری 96/11/3 9 صبح کلاس 10
گروه زلزله (ارشد)
1 ریاضیات عالی مهندسی دکتر اسلامی 96/10/26 9 صبح کلاس 1
2 اندرکنش خاک و سازه دکتر اسلامی 96/11/2 9 صبح کلاس 12
3 لرزه شناسی و مهندسی زلزله دکتر خدام 96/11/4 9 صبح کلاس 10
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.10687.51981.fa
برگشت به اصل مطلب