دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی مقطع کارشناسی – نیمسال دوم ۹۷-۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
برنامه امتحانی آزمایشگاه‌های دانشکده عمران - (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)
ساعت ۸ صبح ۱۱ صبح ۲ بعدازظهر
یک‌شنبه
۹۷/۳/۲۷
- آز قیر و آسفالت
آز مصالح ساختمانی
دوشنبه
۹۷/۳/۲۸
- آزهیدرولیک آز تکنولوژی بتن
سه شنبه
۹۷/۳/۲۹
آز مقاومت مصالح
چهارشنبه
۹۷/۳/۳۰
- آز مکانیک خاک
توجه: براساس مصوبه کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه دروس آزمایشگاه و همچنین دروس نظری که به همراه آنها اخذ می‌شود، قابل حذف نهایی نمی‌باشد.
 

 برنامه امتحانی دانشکده عمران – (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)
تاریخ امتحان نوبت  اول (۸ صبح) نوبت دوم (۱۱ صبح) نوبت سوم
(۱۴ بعدازظهر)
شنبه
۹۷/۴/۲
ریاضی عمومی (۲)
تحلیل سازه (۱) -د.قادری-سالن
م.سیادت نژاد-کلاس ۲
مهندسی ایمنی راه -د.توکلی-کلاس۳
انقلاب اسلامی ایران
مهندسی راه آهن - د.افندیزاده-کلاس۲
اصول مهندسی زلزله
د.بروجردیان-کلاس ۳
یکشنبه ۹۷/۴/۳ ریاضی عمومی (۱)
تحلیل سازه (۲)
د.کاوه-سالن
ریاضی کاربردی ۱و۲ (طراحی صنعتی)
ریاضی و آمار معماری
دانش خانواده و جمعیت
مقاومت مصالح (۱)- م.سیادت نژاد-کلاس ۲
اصول مهندسی فرودگاه- د.بهبهانی-سالن
تربیت بدنی
سیستم انتقال آب
اصول مهندسی تونل
د.عزیزکندی-سالن
دوشنبه
۹۷/۴/۴
زبان تخصصی
رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان
د.جلائی-کلاس۳
اخلاق اسلامی
آئین زندگی
مهندسی سیستم ها
مکانیک خاک د.شریعتمداری-کلاس۴
د.صابرماهانی- سالن
سازه بتن (۲) د.رئیسی-کلاس۲
د.شایانفر-کلاس۳
سه‌شنبه
۹۷/۴/۵
فیزیک پایه (۲)
استاتیک- د.بروجردیان-کلاس ۳و۴
د.شابختی-کلاس ۱و۲
اقتصاد مهندسی- د.علیزاده-سالن
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ارزشهای دفاع مقدس، مهارتهای زندگی دانشجوئی، شناخت محیط زیست، مدیریت بحران، استانداردسازی و کارآفرینی
مبانی GIS  در ساختمان
زبان
سازه بتن ۱- د.حبیب نژاد-کلاس ۲
مهندسی محیط زیست
د.سعیدی-سالن
د.غیاثی نژاد- کلاس۳
چهارشنبه
۹۷/۴/۶
فیزیک پایه (۱)
مصالح ساختمانی- د.فامیلی-کلاس۲
مقررات ملی ساختمان- د.قادری-سالن
اندیشه اسلامی (۱)
انسان در اسلام
مهندسی ترافیک- د.شریعت-کلاس ۳
متره و برآورد- د.جلائی-کلاس۳
م.شورشی-کلاس۴
مکانیک سیالات- د.قاهری-سالن
د.افضلی‌مهر-کلاس۲
شنبه
۹۷/۴/۹
ریاضی مهندسی
سازه فولادی ۲- د.قدرتی-سالن
م.سیادت نژاد-کلاس۲
فیزیک مدرن
مهندسی ترابری- د.افندیزاده-کلاس ۴
سازه فولادی ۱-م.سیادت نژاد- کلاس ۲
دینامیک –د.میرولد-کلاس ۱
زمین شناسی –د.شاه نظری-سالن
تحقیقات محلی
د.کریم پور- کلاس ۲
یکشنبه
۹۷/۴/۱۰
معادلات دیفرانسیل
پی سازی- د.سعیدی عزیزکندی- سالن
د.حشمتی-کلاس ۳
اندیشه اسلامی (۲)
تکنولوژی بتن –د.حبیب نژاد-کلاس ۳ و۴
د.فامیلی-کلاس ۲
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی
د.کامبوزیا-سالن
ریاضی کاربردی
طراحی معماری و شهرسازی
د.خاک زند- سالن
تاسیسات مکانیکی و برقی
دوشنبه
۹۷/۴/۱۱
محاسبات عددی
هیدرولوژی مهندسی-د.ذهبیون-کلاس۴
اصول مدیریت ساخت
د.شیرزادی-کلاس۳
تاریخ امامت
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
هیدرولیک –د.یگانه-کلاس ۹
شیمی عمومی
روش اجرای ساختمان-
د.میرولد-سالن
د.شیرزادی-سالن
د.قدوسی-سالن
سه شنبه
۹۷/۴/۱۲
برنامه نویسی کامپیوتر
ترمیم، تعمیر و تقویت سازه ها
مهندسی آب و فاضلاب-د.ذهبیون- سالن
فارسی
روش اجزا گود و سازه نگهبان-د.بازیار-کلاس ۲
نقشه برداری و عملیات
د.مجردی- کلاس ۳و۴
آب‌های زیر زمینی
بارگذاری-د.حبیب نژاد-سالن
چهارشنبه
۹۷/۴/۱۳
آمار و احتمالات مهندسی
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
راهسازی د.بهبهانی- کلاس ۵
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 
روسازی راه –د.عامری- سالن
کاربرد کامپیوتر در مهندسی ژئوتکنیک
  
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.10687.53218.fa
برگشت به اصل مطلب