دانشگاه علم و صنعت ایران- اسامی
اسامی اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

استاد

ابراهیم ثنایی (بازنشسته)

استاد

حمید بهبهانی (بازنشسته)

استاد ممتاز

علی کاوه

استاد

غلامرضا قدرتی امیری

استاد

فریدون امینی (بازنشسته)

استاد

محمدحسن بازیار

استاد

عباس افشار 

استاد

ابراهیم جباری

دانشیار

جلیل شاهی (بازنشسته)

استاد

حسن زیاری

دانشیار

حسین غیاثیان

دانشیار

شهریار افندی زاده

استاد

عباس قاهری (بازنشسته)

دانشیار

علی منصور خاکی  (بازنشسته)

دانشیار

محمدهادی افشار (بازنشسته)

استاد

محمود عامری

استاد

نادر شریعتمداری

استاد

مرحوم رضا عباس نیا

استاد

محمد علی برخورداری  (بازنشسته)

استادیار

احمد نیکنام (بازنشسته)

استاد

افشین شریعت مهیمنی

دانشیار

باقر ذهبیون (بازنشسته)

استاد

پرویز قدوسی

استادیار علی اکبر شیرزادی جاوید
استادیار برات مجردی

استاد

حبیب شاه نظری

دانشیار

حمیدرضا رازقی

استادیار

شمس نوبخت  (بازنشسته)

دانشیار

عباس یگانه بختیاری

استادیار

عبدالرضا شیخ الاسلامی

استادیار

علی اکبر حشمتی

استادیار

مجتبی غروی (بازنشسته)

استاد

محسن سعیدی

دانشیار

محسنعلی شایانفر

دانشیار

محمود احمدی نژاد

استادیار

مرتضی زاهدی (بازنشسته)

دانشیار

مصطفی خانزادی

استادیار

هرمز فامیلی  (بازنشسته)

دانشیار

حسین صالح زاده

استادیار فرزاد جلائی 
استادیار علی توکلی کاشانی
استادیار محسن صابر ماهانی
استادیار مرتضی رئیسی دهکردی
استادیار وحید بروجردیان
دانشیار سیدمصطفی سیادت موسوی
استادیار حسین علیزاده
استادیار اصغر حبیب نژاد کورایم
استادیار علیرضا سعیدی عزیزکندی
استادیار مطهره سعادت پور
استادیار سید سجاد میرولد
استادیار پدرام قادری
استادیار مریم حسنی زنوزی
استادیار ناصر شابختی
استادیار حسین غیاثی نژاد
- حسین افضلی مهر
استادیار مهران کریم پور فرد
استادیار ندا کامبوزیا
استادیار مجید ایلچی قزاآن
استادیار مجید حسین‌زاده

مربی

بهروز حکیما (بازنشسته)

مربی

سید سعید سیادت نژاد

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.1247.1504.fa
برگشت به اصل مطلب