دانشگاه علم و صنعت ایران- گروه‌های تخصصی
گروهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آب و محیط زیست

مدیر گروه:

د. شابختی

راه و ترابری

مدیر گروه:

د. عامری

خاک و پی

مدیر گروه:

د. شریعتمداری

سازه

مدیر گروه:

د. بروجردیان

حمل و نقل

مدیر گروه:

د. افندی زاده

ابراهیم جباری

حسن زیاری

حبیب شاه نظری

احمد نیکنام

(بازنشسته)

افشین شریعت مهیمنی

ناصر شابختی

حمید بهبهانی
(بازنشسته)

حسین صالح زاده

ابراهیم ثنایی

(بازنشسته)

جلیل شاهی

(بازنشسته)

باقر ذهبیون
(بازنشسته)
 

شمس نوبخت

(بازنشسته)

حسین غیاثیان

پرویز قدوسی

شهریار افندی زاده

بهروز حکیما

(بازنشسته)

علی منصورخاکی

(بازنشسته)

حمید رضا رازقی

مرحوم رضا عباس‌نیا

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

عباس افشار

محمود عامری

علی اکبر حشمتی

سعید سیادت نژاد

محمود احمدی نژاد

عباس قاهری

(بازنشسته)

برات مجردی

محمد حسن بازیار

علی کاوه

علی توکلی کاشانی

عباس یگانه بختیاری

ندا کامبوزیا

نادر شریعتمداری

غلامرضا قدرتی امیری

محسن سعیدی

محسن صابر ماهانی

فریدون امینی
(بازنشسته)

محمد هادی افشار

(بازنشسته)

علیرضا سعیدی عزیزکندی

محسنعلی شایانفر

مجتبی غروی

(بازنشسته)

مهران کریم پور فرد

محمد علی برخورداری
(بازنشسته)

حسین افضلی مهر

مرتضی زاهدی

(بازنشسته)

سیدمصطفی سیادت موسوی

مصطفی خانزادی

حسین علیزاده

هرمز فامیلی

(بازنشسته)

مطهره سعادت پور

علی اکبر شیرزادی جاوید

مریم حسنی زنوزی

مرتضی رئیسی دهکردی

حسین غیاثی نژاد

وحید بروجردیان

مجید حسین‌زاده

اصغر حبیب نژاد کورایم

سید سجاد میرولد
پدرام قادری
فرزاد جلائی
مجید ایلچی قزاآن
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.1248.1505.fa
برگشت به اصل مطلب