دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری آقای مهندس وحیدرضا مهدوی داهویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | 

AWT IMAGE آقای مهندس وحیدرضا مهدوی داهویی دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی زلزله، 20 دی‌ماه سال 95 از رساله خود تحت عنوان «گسترش مفاهیم و کاربردهای الگوریتم برخورد اجسام (CBO)» در محل سالن کنفرانس دکتر عباس‌نیا با راهنمایی آقای دکتر کاوه دفاع نمود.

چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:

امروزه بدلیل محدودیت در منابع، زمان و هزینه در کاربردهای واقعی، مهندسین بدنبال ارائه طرحی اقتصادی و ممکن در مدت زمانی مشخص می‌باشند. بنابراین، در سالهای اخیر به مقوله بهینه‌یابی در زمینه مهندسی توجه خاصی شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به معرفی یک الگوریتم فراکاوشی جدید به نام بهینه‌یابی برخورد اجسام برای اولین بار پرداخته شده است. قابلیتهای این الگوریتم در حل مسائل آزمایشی مقید ریاضی، سازه‌ای و دیگر مسائل بهینه‌سازی نشان داده شده است. همچنین روش‌های مختلفی برای بهبود این الگوریتم پیشنهاد شده است.
از جمله مسائل سازه‌ای مورد مطالعه در این رساله، می‌توان به طراحی بهینه انواع خرپا‌ها و ساختمان‌های صنعتی اشاره کرد. همچنین به کاربرد این الگوریتم‌ در دیگر زمینه‌ها مانند افراز مدل‌های المان محدود، اصلاح شتاب‌نگاشت‌ها و تشخیص خرابی سازه‌ها نیز پرداخته شده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که الگوریتم برخورد اجسام باتوجه به عدم نیاز به تنظیم کردن پارام‌تر و استفاده از فرمول‌بندی ساده، قابلیت خوبی در حل مسائل بهینه سازی را دارد. همچنین اعمال یک سری روش‌ها باعث بهبود کارایی این الگوریتم می‌شود.
واژه‌های کلیدی: الگوریتم‌های بهینه‌سازی فراابتکاری، تئوری برخورد، بهینه‌سازی سازه‌های اسکلتی، بهینه‌سازی

رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: vahidreza_mahdavi [AT] civileng.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.48093.fa
برگشت به اصل مطلب