دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس حامد صفای نیکو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۱ | 

AWT IMAGE مهندس حامد صفای نیکو دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی سازه، 16 تیرماه سال 97 از رساله خود تحت عنوان «بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن‌آرمه حاوی الیاف فولادی در دریای عمان» در محل سالن کنفرانس دکتر عباس‌نیا با راهنمایی دکتر فریدون امینی و دکتر محمدعلی برخورداری دفاع نمود.

چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
یکی از آسیب‌های مهم در سازه‌های بتنی دریایی، ورود یون‌های مهاجم به درون سازه از طریق ترک‌ها و خوردگی میلگرد می‌باشد. با ایجاد خوردگی، پیوستگی میلگرد با بتن کاهش پیدا کرده و مقاومت خمشی، شکل‌پذیری و عمر بهره‌برداری سازه کاهش می‌یابد.
یکی از راه‌های به تأخیر انداختن ترک‌خوردگی و یا کاهش عرض ترک، استفاده از الیاف است. به نظر می‌رسد الیاف، با کاهش عرض ترک، موجب تأخیر در ورود یون‌های مهاجم و بهبود دوام و رفتار خمشی بتن مسلح به میلگرد شوند.
بر همین اساس، در رساله حاضر، اثر الیاف فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه بر رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح به میلگرد در سه محیط مختلف آب شیرین، اتمسفریک دریایی و جزر و مدی دریای عمان مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفتند. همچنین رفتار خمشی تیرهای بتنی با نسبت‌های آب به سیمان و پیش‌ترک‌های مختلف حاوی الیاف فولادی با طول‌های متفاوت در محیط جزر و مدی ارزیابی شدند. بر اساس نتایج، در بحث خمش، در هر سه محیط، بیشترین و کمترین میزان بهبود رفتار خمشی بتن مسلح به میلگرد به ترتیب مربوط به افزودن الیاف فولادی و شیشه بود. از سویی دیگر در سازه‌های دریایی و در ناحیه جزر و مدی، در صورت استفاده از نسبت آب به سیمان از 0/5 به‌جای 0/4، به منظور ثابت‌ماندن مقاومت خمشی، می‌توان طول الیاف را در بتن افزایش داد. در بحث مقاومت پسماند میانگین، با تغییر محیط از آب شیرین به ناحیه جزر و مدی و افزایش طول الیاف، میزان کاهش مقاومت پسماند میانگین تیرهای بتنی، بیشتر خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: الیاف فولادی، الیاف شیشه، الیاف پلی‌پروپیلن، مقاومت خمشی، طاقت خمشی
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: safai [AT] civileng.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.53428.fa
برگشت به اصل مطلب