دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
فرم اطلاعات مقالات مربوط به دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | 
AWT IMAGE نظر به لزوم تکمیل تمامی اطلاعات درخواستی مندرج در فرم‌های مربوط به اطلاعات مقالات دانشجویان، کلیه دانشجویان موظفند فرم را از طریق سایت تحصیلات تکمیلی داشگاه اخذ و حتماً بصورت تایپ شده تحویل تصیلات تکمیلی دانشکده نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.49594.fa
برگشت به اصل مطلب