دانشگاه علم و صنعت ایران- دکتری
لیست دانشجویان دکتری کلیه گرایش‌‌ها - ورودی مهرماه ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/2 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته و گرایش
۱ امید اسدی ۴۰۲۸۸۶۰۰۵ مهندسی عمران-راه و ترابری
۲ محمدامین حسین زاد درخشان ۴۰۲۸۸۶۰۴۱ مهندسی عمران-راه و ترابری
۳ علی سلیمانی ۴۰۲۸۸۶۰۱۴ مهندسی عمران-راه و ترابری
۴ ناصر طاهری ۴۰۲۸۸۶۰۲۳ مهندسی عمران-راه و ترابری
۵ اریا نوری ۴۰۲۸۸۶۰۳۲ مهندسی عمران-راه و ترابری
۶ راضیه انصاری طرقی ۴۰۲۸۸۷۰۰۵ مهندسی عمران-زلزله
۷ محمدرضا ایوبی ۴۰۲۸۸۷۰۴۱ مهندسی عمران-زلزله
۸ مهدیه محمدمیرزائی ۴۰۲۸۸۷۰۱۴ مهندسی عمران-زلزله
۹ محمدرضا مرادی ۴۰۲۸۸۷۰۲۳ مهندسی عمران-زلزله
۱۰ محمدامین معماری ۴۰۲۸۸۷۰۳۲ مهندسی عمران-زلزله
۱۱ زهرا اسدی ۴۰۲۸۸۳۰۰۵ مهندسی عمران-سازه
۱۲ پیمان بیرانوند ۴۰۲۸۸۳۰۱۴ مهندسی عمران-سازه
۱۳ مهدی صدری فیروزابادی ۴۰۲۸۸۳۰۲۳ مهندسی عمران-سازه
۱۴ مهدی کریمی ۴۰۲۸۸۳۰۳۲ مهندسی عمران-سازه
۱۵ مهدی یزدانی ۴۰۲۸۸۳۰۴۱ مهندسی عمران-سازه
۱۶ نگار بیگی ۴۰۲۸۸۰۰۱۶ مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
۱۷ محمدمهدی صداقت خواه ۴۰۲۸۸۰۰۰۷ مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
۱۸ آرین بیوک آقازاده ۴۰۲۸۸۸۰۳۳ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۱۹ امین حاجی محمدرضائی ۴۰۲۸۸۸۰۰۶ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۲۰ یونس حسن زاده ۴۰۲۸۸۸۰۱۵ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۲۱ حمید سلیمانی توشمانلو ۴۰۲۸۸۸۰۲۴ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۲۲ محمدرضا باقری دلوئی ۴۰۲۸۸۲۰۰۵ مهندسی عمران - حمل و نقل
۲۳ محمدعلی حسن زاده جهودبجاری ۴۰۲۸۸۲۰۱۴ مهندسی عمران - حمل و نقل
۲۴ علی رشیدی ۴۰۲۸۸۲۰۳۲ مهندسی عمران - حمل و نقل
۲۵ محمد نعمتی جهان ۴۰۲۸۸۲۰۲۳ مهندسی عمران - حمل و نقل
۲۶ محمد جعفرزاده ۴۰۲۸۸۵۰۰۶ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۲۷ پویا جوان بخت ۴۰۲۸۸۵۰۱۵ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۲۸ محمد حسنی ۴۰۲۸۸۵۰۲۴ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۲۹ علی شعبانی اصل ۴۰۲۸۸۵۰۳۳ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۳۰ امیرمحمد عرفان پور ۴۰۲۸۸۵۰۴۲ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۳۱ زهیر مسعودی ۴۰۲۸۸۵۰۵۱ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۳۲ سیدابراهیم مطهری کلارستاقی ۴۰۲۸۸۵۰۶۹ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۳۳ حسین معماریان ۴۰۲۸۸۵۰۷۸ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۳۴ کامران احمدی ۴۰۲۸۸۹۰۰۵ مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۳۵ علی جودی نودهی ۴۰۲۶۰۰۰۱۸ مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۳۶ محمدجواد فاطمی نژاد ۴۰۲۸۸۴۰۰۸ مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۳۷ علی محمودی ۴۰۲۸۸۴۰۱۷ مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.1258.75980.fa.html
برگشت به اصل مطلب