دانشگاه علم و صنعت ایران- دکتری
لیست دانشجویان دکتری کلیه گرایش‌‌ها - ورودی مهرماه 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/8 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته و گرایش
1 محمدحسن بربری 98886004 مهندسی عمران-راه و ترابری
2 امیرحسین جاجرمی 98886013 مهندسی عمران-راه و ترابری
3 مهدی زال نژاد 98886022 مهندسی عمران-راه و ترابری
4 مرتضی میری 98886031 مهندسی عمران-راه و ترابری
5 الهه نصیری امیری 98886049 مهندسی عمران-راه و ترابری
6 پگاه امیرسلیمانی 98887004 مهندسی عمران-زلزله
7 فرزادرضا حقیقی 98887013 مهندسی عمران-زلزله
8 امیرحسین زربان 98887022 مهندسی عمران-زلزله
9 محمد صالحی 98887031 مهندسی عمران-زلزله
10 محمدرضا احدپورخانقاه 98883003 مهندسی عمران-سازه
11 کیارش بیابانی همدانی 98883012 مهندسی عمران-سازه
12 سید میلاد حسینی 98883039 مهندسی عمران-سازه
13 یاسر رشیدی 98883048 مهندسی عمران-سازه
14 سولماز صدوقی شبستری 98600023 مهندسی عمران-سازه
15 محمد کمالی نژاد 98100002 مهندسی عمران-سازه
16 بهنام ولی پور کلوری 98600024 مهندسی عمران-سازه
17 محمدرضا یکه فلاح 98883021 مهندسی عمران-سازه
18 محمدعلی اورعی 98888004 مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
19 معین خوشرو 98888031 مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
20 سیدابوالفضل عقیلی 98888013 مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
21 محمدحسین مدیحی 98888022 مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
22 کاظم آقاجانی 98600030 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی
23 رامتین صبح خیز فومنی خادم 98600031 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی
24 ساناز هادیان 98881008 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی
25 راضیه اسوده 98882004 مهندسی عمران - حمل و نقل
26 سیداحسان جعفری نسب 98882013 مهندسی عمران - حمل و نقل
27 میلاد اقاملائی 98885041 مهندسی عمران - ژئو تکنیک
28 میرمهدی راشدی 98885005 مهندسی عمران - ژئو تکنیک
29 رضا سیامک نژاد 98885014 مهندسی عمران - ژئو تکنیک
30 علیرضا عزیزی 98885023 مهندسی عمران - ژئو تکنیک
31 سید میثم علوی 98885059 مهندسی عمران - ژئو تکنیک
32 علیرضا نظری 98885032 مهندسی عمران - ژئو تکنیک
33 سیدعلی سیدعلیپور 98884006 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 حمیدرضا کریمی 98884015 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی
35 مینا خسروی 98889001 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.1258.58693.fa.html
برگشت به اصل مطلب