دانشگاه علم و صنعت ایران- دکتری
لیست دانشجویان دکتری کلیه گرایش‌‌ها - ورودی مهرماه ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/29 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته و گرایش
۱ احسان سبحانی فرد ۹۹۸۸۶۰۰۸ مهندسی عمران-راه و ترابری
۲ سحر روزرخ ۹۹۸۸۷۰۰۸ مهندسی عمران-زلزله
۳ مهرداد رزاقیان قادیکلائی ۹۹۸۸۳۰۰۸ مهندسی عمران-سازه
۴ عطاءاله زایررضا ۹۹۸۸۳۰۱۷ مهندسی عمران-سازه
۵ نازنین ابراهیمی ۹۹۸۸۰۰۰۲ مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
۶ مهدی قاسمی ۹۹۸۸۰۰۱۱ مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
۷ حمیده ربیعی ۹۹۸۸۸۰۰۷ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۸ سیدرضا تیموریان ۹۹۸۸۸۸۱۳ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۹ مهدی صباغ زاده فریز ۹۹۸۸۸۰۳۴ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۱۰ محمد گراوند ۹۹۸۸۸۰۱۶ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۱۱ مهدیار مخلص پوراصفهانی ۹۹۸۸۸۰۲۵ مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
۱۲ سعیده امیری فر ۹۹۸۸۲۰۰۴ مهندسی عمران - حمل و نقل
۱۳ امین رادمرد ۹۹۸۸۲۰۱۳ مهندسی عمران - حمل و نقل
۱۴ ابوالفضل اسدی ۹۹۸۸۵۰۰۲ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۱۵ مرضیه حسنوندیان ۹۹۸۸۵۰۷۴ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۱۶ مهدی حسینی اصفهانی ۹۹۸۸۵۰۱۱ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۱۷ نسترن خرم ۹۹۸۸۵۰۲۹ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۱۸ مسعود عطاریان ۹۹۸۸۵۰۳۸ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۱۹ ندا معیری ۹۹۸۸۵۰۴۷ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۲۰ محمدامین مولایی ۹۹۸۸۵۰۵۶ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۲۱ مهدی یوسفی طالقانی ۹۹۸۸۵۰۶۵ مهندسی عمران - ژئو تکنیک
۲۲ مهشید گودرزی ۹۹۸۸۹۰۱۶ مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۲۳ رضا ادیب سمیعی ۹۹۸۸۴۰۰۲ مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۲۴ مرضیه ملاکریمی ۹۹۸۸۴۰۱۱ مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۲۵ سعید دیمه ور ۹۹۸۸۹۰۰۷ مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
۲۶ علی محمدی ۹۹۸۸۹۰۲۵ مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
۲۷ شادی مداح ۹۹۸۸۹۰۴۳ مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
۲۸ سعید هدایتی ارام ۹۹۸۸۹۰۳۴ مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-32.1258.61921.fa.html
برگشت به اصل مطلب